Wat is een voedselallergie?


Wat is een voedselallergie?

Jammer genoeg is het nog niet mogelijk een eenduidig antwoord op deze vraag omdat er in de medische wereld nog geen unanimiteit bestaat over de definitie van een 'voedselallergie'.

We zien ons daarom verplicht om ons in deze rubriek te beperken tot een opsomming van voedingsmiddelen verantwoordelijk kunnen zijn voor reacties die nadelig zijn voor ons organisme (AFR = adverse food reaction). De voedingsmiddelen die een allergische reactie kunnen veroorzaken worden 'allergene voedingsproducten' genoemd.

Wij maken daarbij geen onderscheid tussen producten die een onmiddellijke of een vertraagde allergische reactie geven. Of die reactie door een natuurlijk bestanddeel van het voedingsproduct zelf dan wel door een additief wordt veroorzaakt, laten wij ook buiten beschouwing.

Allergische reacties komen op verschillende manieren tot uiting. De meest voorkomende vormen zijn de volgende:

Eenvoudige allergische reacties (anaphylactische voedingsstoffen):

Bij de onmiddellijke reacties hangen de allergische verschijnselen samen met het afweermechanisme van de immunoglobulines (IGE). Zij treden op bij patiënten met een genetische aanleg. Bij vertraagde allergische reacties komen andere immunoglobulines tussen, ofwel ontstaan ze na tussenkomst van de cellen.

Pseudo-allergie:

Pseudo-allergische reacties hebben geen immunologisch aangrijpingspunt maar ze ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van histamine of van bestanddelen in de voeding die histamine vrijmaken. Zo kunnen ook bepaalde additieven (natriumbenzoaat, vanille, E102, ...) en sommige stoffen die ingeademd worden (wol, katoen, hennep, houtstof, tabak, ...) dergelijke reacties uitlokken.

Voedselvergiftiging:

Toxische reacties worden veroorzaakt door natuurlijke toxines die in de voeding, bijvoorbeeld in champignons, aanwezig zijn, of door chemische vervuilende stoffen (pesticiden, vetstoffen). 0f door micro-organismen (bacteriën, schimmels) die alle een directe werking hebben op het organisme zonder dat mechanismen van de immuniteit tussenkomen.

Voedselintolerantie:

De reacties van voedselintolerantie moeten toegeschreven worden aan een kwalitatief of kwantitatief verminderde aanwezigheid van enzymen in ons lichaam (bijvoorbeeld lactase, sucrase, isomaltase, ...). De oorzaak kan genetisch zijn. Bij voedselintolerantie worden ook de farmacologische reacties gerekend: die ontstaan als bepaalde voedingsstoffen zich bij een bepaald individu gaan gedragen alsof het geneesmiddelen waren.