Gezocht: Broer of zus met autisme

Vlaamse universiteiten zoeken families met een kind wat aan autisme leidt. 


Gezocht: Broer of zus met autisme

Waarom krijgt het ene kind wel autisme en het andere niet? En kan je al op zeer jonge leeftijd zien of een kind aan de aandoening zal lijden? Dat zijn de twee hoofdvragen van een nieuw onderzoek naar autisme van de universiteiten van Gent en Leuven.

Kinderen krijgen immers zelden de diagnose van autisme voor de leeftijd van 3 jaar. Vaak gebeurt dat zelfs veel later, maar volgens onderzoekers is een vroege diagnose erg belangrijk. Die kan immers voor onzekerheid zorgen, zowel bij het kind zelf als bij de ouders. Er kan dan niet tijdig de nodige ondersteuning worden geboden en dat brengt ook veel onzekerheid mee bij zowel de ouders als de kinderen zelf. Er kunnen dan bijkomende problemen ontstaan, zoals gedragsproblemen of psychische problemen bij de andere kinderen in het gezin.

Daarom willen de universiteiten van Gent en Leuven een grootschalig onderzoek opstarten naar kinderen met broertjes en zusjes die lijden aan de stoornis. De onderzoekers zijn op zoek naar baby's van 5 maanden met ene zusje of broertje wat aan autisme leidt. De deelname aan de studie neemt ongeveer 2,5 jaar in beslag en omvat vijf bezoeken (op de leeftijd van 5, 10, 14, 24 en 36 maanden). Elk bezoek duurt ongeveer een halve dag.

Op elke leeftijd onderzoeken de wetenschappers de ontwikkeling van je kind, bijvoorbeeld op het gebied van taal, grove motoriek (rollen, zitten, …), fijne motoriek (grijpen, …), aandacht en sociale interactie. Behalve observaties van het gedrag, gaan ze ook meer in detail kijken wat de aandacht van het kind trekt (door middel van het registeren van de oogbewegingen tijdens het kijken naar een video of afbeeldingen), en hoe de hersenen van het kind bepaalde informatie verwerken (door middel van fNIRS en EEG, twee technieken die volledig pijnloos en veilig zijn voor baby’s). Op basis van een urine- en bloedstaal zal ook DNA onderzoek en stofwisselingsonderzoek gebeuren. Ten slotte worden de ouders gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen.

Waarom meedoen?

Het is belangrijk dat autisme in de toekomst sneller en beter herkent kan worden, om zo bijkomende problemen te voorkomen en het kind betere kansen te geven. De ontwikkeling van je baby wordt dan van zeer nabij opgevolgd, en voor ouders is het vaak interessant om dit te zien. Er wordt na elk onderzoeksmoment een kort verslag opgemaakt, en ouders kunnen uiteraard op ieder moment eventuele vragen stellen of bezorgdheden bespreken. Daarenboven kan het onderzoek een indicatie geven van de oorzaak van de voedingsproblemen van het kind. Als de voedingsproblemen (mede) te maken hebben met een ontwikkelingsprobleem of -stoornis, is het belangrijk om dat zo vroeg mogelijk te weten te komen, zodat hier ook rekening kan mee gehouden worden in de aanpak ervan.

Meer info:http://www.tiara-onderzoek.be/