De invloed van vader op borstvoeding


De invloed van vader op borstvoeding

Er worden steeds meer studies en artikels geschreven over de houding die vaders kunnen of moeten aannemen ten opzichte van borstvoeding.

 Het is de bekende ‘Leache league' die het belang benadrukt van de vader voor het slagen of het mislukken van borstvoeding.

Deze vereniging herinnert eraan dat ‘alle recente studies aantonen dat de houding van de partner ten opzichte van borstvoeding vaak een belangrijke rol speelt omdat het een grote invloed heeft op de beslissing die de moeder neemt voor de voeding van haar baby'.

Een onderzoek - uitgevoerd bij een honderdtal Engelse mama's- heeft aangetoond dat 75% van de baby's die vaders hebben die borstvoeding goedkeuren en aanmoedigen, uitsluitend borstvoeding krijgen. Dit cijfer bedraagt minder dan 10% wanneer de vaders geen voorstander zijn van borstvoeding of gewoon onverschillig zijn.

Een Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat 36% van de jonge mama's die stoppen met borstvoeding de negatieve houding van hun partner als doorslaggevende reden aanhalen. De redenen die aan de oorsprong liggen van deze negatieve houding zijn erg verschillend: 52% van de mannen denken dat het slecht is voor de borsten, 44% zegt dat het de borsten beschadigt. Enkele mannen vermelden ook dat borstvoeding het moeilijker maakt opnieuw seksueel contact te hebben en dat ze niet houden van het idee dat hun vrouw ook in het openbaar borstvoeding zal moeten geven.

Borstvoeding heeft nochtans vele voordelen die makkelijk opwegen tegen deze argumenten...