Mijn man en ik gaan uit elkaar. Mijn zoontje Timo is pas 8 maanden oud. Doet scheiden een baby lijden?


Mijn man en ik gaan uit elkaar. Mijn zoontje Timo is pas 8 maanden oud. Doet scheiden een baby lijden?

Doet scheiden een baby leiden? Het antwoord van onze expert

De baby ontdekt zijn omgeving op basis van lichamelijke en emotionele ervaringen die hij sinds de geboorte opdoet. Hij ziet zichzelf niet als ‘anders' dan de moeder die voor hem zijn wereld is. Alles in het leven draait rond voeding en de mond (orale fase).

Het is moeilijk om in te schatten wat in dit stadium de gevolgen van een scheiding zijn. Over het algemeen versterkt een scheiding in deze fase de band tussen de moeder en het kind terwijl de vader het vaak moeilijk heeft om een affectieve band met de baby te ontwikkelen.

Tussen 6 en 9 maanden kan een kind moeilijk omgaan met de afwezigheid of een lang afscheid van de moeder, zoals soms wel eens door rechtbanken beslist wordt. De kans is immers groot dat de baby het gevoel krijgt dat hij aan zijn lot wordt overgelaten.

Doet scheiden een baby leiden? Het belang van de vader voor je baby

Het is door de lichamelijke afwezigheid van de vader dat de zuigeling ontdekt dat de ouders niet meer samen zijn. De baby zoekt naar lichamelijk contact met zijn vader maar schikt zich naar deze nieuwe situatie als hij vaststelt dat deze zoektocht tevergeefs blijkt te zijn.

Wat op dit moment het belangrijkst is, is de regelmaat in de baby's leven en de voortdurende aanwezigheid van herkenningspunten. Veranderingen mogen daarom niet bruusk zijn zodat de baby zich geleidelijk aan kan voorbereiden op een concrete gebeurtenis.

Doet scheiden een baby leiden? Tips voor je baby

De baby is ook erg gevoelig voor de psychische staat waarin de ouders verkeren. In een periode van scheiding zijn de ouders vaak angstig, depressief waardoor ze niet 100% beschikbaar zijn voor de baby. Voor een zuigeling kan het moeilijk te begrijpen zijn waarom deze situatie zich voordoet.

  • De baby kan dan onrustig gedrag vertonen dat moeilijk te begrijpen is (bv. onverklaarbare huilbuien 's nachts). De kleinste aantasting van de stabiliteit in baby's leven doet zijn schrik oplaaien.
  • Na een jaar wordt het kind dan vaak agressief (door bv. te bijten). Dankzij taalverwerving zal het dan voor het kind makkelijker worden om zijn pijn uit te drukken en zo zullen volwassenen het kind ook beter kunnen helpen.