Gezin of groep?


Gezin of groep?

Verkies je opvang in gezinsverband of opvang in groepsverband?

  • Veel ouders kiezen voor een onthaalouder (een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst voor opvanggezinnen of een zelfstandige onthaalouder). De opvang gebeurt hier in een huiselijke sfeer.

Je kind heeft contacten met een beperkt aantal andere kinderen, soms zijn er zelfs geen andere kinderen. Een onthaalouder kan soms voor opvang zorgen extra vroeg of laat op de dag of in het weekend, of kan je kind opvangen wanneer het ziek is. Sommige onthaalouders vangen ook kinderen op die al naar school gaan.

  • Andere ouders opteren voor opvang in groepsverband (een mini-crĂȘche, een zelfstandig of een erkend dagverblijf, een erkend initiatief voor buitenschoolse opvang).

De kinderen worden in leefgroepen opgevangen. Er is ritme van eten, drinken, vrij spel, slapen en georganiseerde activiteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele behoeften van je kind. Een leefgroep werkt ook zoveel mogelijk met vaste begeleiders.

Kenmerkend voor groepsopvang is dat de openingsuren vastliggen. Toch zijn er steeds meer voorzieningen die vroeg of laat open zijn en soms zelfs in het weekend of 's nachts. Ga daarom na of de openingsuren aansluiten bij wat jij nodig hebt.