Oorzaken van vroeggeboorte


Oorzaken van vroeggeboorte

Er zijn vele mogelijke oorzaken die zowel bij de moeder als bij de baby zelf gezocht kunnen worden.

Bij de moeder zijn de belangrijkste factoren die aanleiding geven tot een vroeggeboorte de volgende:

  • de jonge leeftijd van de moeder (jonger dan 20 jaar)
  • druggebruik of alcoholmisbruik
  • afwijkingen aan de baarmoeder
  • infecties van de vagina of van de urinewegen
  • bepaalde infectieziekten opgelopen tijdens de zwangerschap (malaria, toxoplasmose, tuberculose, hepatitis)
  • meerdere zwangerschappen die elkaar snel opvolgen...

Als de oorzaak van de vroeggeboortebij het kind moet gezocht worden, kan men stellen dat het risico vergroot is bij een eerste zwangerschap, bij tweelingen en bij baby's die lijden aan hemofilie.