Waar vindt ingeleide bevalling plaats?


Waar vindt ingeleide bevalling plaats?

Het inleiden van een bevalling gebeurt altijd in het ziekenhuis dus je kan in dat geval niet thuis bevallen. Dat is ook logisch als je bedenkt dat een gynaecoloog enkel zelf een ingeleide bevalling zal voorstellen als er een medische reden toe bestaat.

In het ziekenhuis is het veel gemakkelijker om jouw toestand en die van je baby in het oog te houden. Bovendien kan er beslist worden een keizersnede uit te voeren als het inleiden niet blijkt te lukken.