Woonhulp


Woonhulp

De gewesten bieden verschillende formules woonhulp aan families met een laag inkomen. Deze nemen de vorm aan van hypothecaire leningen of de "leningen voor jongeren" Om recht te hebben op deze voordelen moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn met betrekking tot de inkomsten, de maximale waarde van de woning en het maximale bedrag van de lening, en het aantal personen die deel uitmaken van het gezin, ...

Om te weten of u aan de voorwaarden voldoet en voor meer informatie kunt u zich richten aan :

  • De Vlaamse Huisvestingmaatschappij, gelegen: rue des Colonies 40, 1000 Brussel - 02/505.45.45.
  • Het Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie rue de Brabant n°1, 6000 Charleroi - 071/20.77.11. Il en

Namur : 081/42.03.40 Liège : 04/253.12.98 Mons : 065/84.60.08

  • c.v.b.a. Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zomerstraat 73 1050 Brussel Tel 02/504.32.11 Fax.02/504.32.01