Heb jij ook recht op een schooltoelage?

Sinds 2008 komen ook kleuters en lagere-school-kinderen in aanmerking voor een schooltoelage. Misschien heeft jouw gezin ook wel recht op een toelage? Dien snel je aanvraag in, want zodra je dossier volledig is, krijg je het geld al binnen de twee maanden na het indienen van de aanvraag.


Heb jij ook recht op een schooltoelage?

Wat is een schooltoelage?

De schooltoelage is een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de school- en studiekosten van kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.

Komt jouw gezin in aanmerking voor een schooltoelage?

 

  • Of je recht hebt op een schooltoelage hangt in de eerste plaats af van je gezinsinkomen. Afhankelijk van je gezinssituatie zijn er inkomensgrenzen gesteld. Gedetailleerde informatie vind je op www.studietoelagen.be of in de brochure ['School- en studietoelagen 2011-2012->http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/campagne/2011-2012/Folder%20Studietoelagen%202011-2012.pdf

]'.

  • De andere voorwaarden waar je aan moet voldoen, staan per onderwijsniveau opgelijst op volgende pagina.
  • Meer mensen dan je denkt hebben recht op een schooltoelage, dus kijk dus zeker na op jij ook niet in aanmerking komt!

Hoeveel geld bedraagt een schooltoelage?

Het exacte bedrag van de schooltoelage hangt eveneens af van je gezinsinkomen:

  • Kleuters krijgen een vast bedrag: 85,12 euro.
  • Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt tussen 95,76 en 143,64 euro.
  • Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 119,26 euro (minimumtoelage voor externe leerlingen) tot 1052,88 euro (volledige toelage voor interne leerlingen).

Wanneer ontvang je de schooltoelage?

Als je dossier volledig is, krijg je het geld van de schooltoelage binnen de twee maanden na het indienen van de aanvraag.

Hoe vraag je een schooltoelage aan?

 

  • Je kunt een aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2011 tot 1 juni 2012. Let wel: de einddatum werd vervroegd naar 1 juni! Na deze datum is je aanvraag onherroepelijk te laat!
  • Je aanvraag online indienen is het makkelijkst! Je bespaart de kosten van de postzegel en bovendien zijn de meeste gegevens in verband met je gezinssamenstelling reeds ingevuld.
  • Om je aanvraag in te dienen, surf je naar www.studietoelagen.be. Hiervoor heb je een Belgische elektronische identiteitskaart nodig en een kaartlezer of een federaal ‘token'. Heb je nog geen e-ID, gebruik dan een federaal token.
  • Je kunt ook een papieren aanvraagformulier indienen. Je kan het formulier zelf afdrukken, maar je vindt ze ook op school, in het gemeentehuis, OCMW, CLB, ... Aanvraagformulieren kan je ook bestellen op het gratis nummer 1700. Je krijgt er ook hulp bij het invullen van de nodige documenten.

Meer informatie over de schooltoelage nodig?

Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming of bel het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.

Veel succes!

Liesbeth, redactrice