Mijn kind zit in mijn klas


Mijn kind zit in mijn klas

Als je als ouder in het onderwijs werkt, bestaat de kans dat je vroeg of laat je kind in je klas hebt zitten. In het middelbaar of hoger onderwijs, blijft dat slechts beperkt tot enkele uren per week maar in de kleuterschool of de lagere school is er maar 1 juffrouw of meester per klas. In dat geval verandert de ouder voor het kind dagelijks in leerkracht.

Is dit positief of negatief? We zullen hier even de mogelijke gevolgen ervan voor de ouder en voor het kind op een rijtje zetten.

Het standpunt van de ouder-leerkracht

Op wettelijk vlak is er geen enkel verbod om je eigen kind in je klas te hebben. Als je dat graag wil, is er dus geen enkel wettelijk bezwaar.

Het is wel belangrijk dat je partner het ermee eens is want dat is toch het soort beslissing dat jullie samen moeten nemen. Bespreek deze beslissing ook met je kind zelf en met het pedagogisch team van je school. Bovendien heb je waarschijnlijk collega's die hun ervaring met dit soort situaties met je kunnen delen.

Nadat je dit met de nodige personen besproken hebt, is het enkel nog aan jou om je beslissing te nemen. Als je gevoel nee zegt, is het zelfs niet de moeite om eraan te beginnen.

Als je wel zin hebt om je kind in je klas te hebben, is het goed om op voorhand goed te beseffen dat je altijd erg objectief zal moeten blijven en school en gezin duidelijk van elkaar zal moeten scheiden. Dat houdt ook in dat je soms je moedergevoelens zal moeten opzij schuiven. Je mag je kind in de klas geen voorkeursbehandeling geven, je mag niet tussenkomen als je kind problemen heeft met andere kinderen op de speelplaats,...

Er zijn zeker en vast ouders die ervoor kiezen hun kind in een andere klas te zetten: op die manier heeft ieder zijn eigen leven en heeft ieder iets anders te vertellen over zijn dag nadat de schoolbel gerinkeld heeft!

Ten slotte willen we nog even opmerken dat ouders die leerkracht zijn vaak erg veeleisend zijn voor hun eigen kind. Ze verwachten vaak meer van hun eigen kind als van hun klasgenootjes en hebben ook erg weinig geduld met hun eigen kind.

En het kind zelf?

Voor een kind in het algemeen is het niet altijd makkelijk om een ouder te hebben die leerkracht is (of het nu in dezelfde klas is of niet): lessen 's avonds herhalen, lessen opzeggen, verbeteren van spellingsfouten, lange uitleg, herhalingsoefeningen .... een leerkracht in huis maakt het leven niet noodzakelijk toffer...

Tegelijkertijd heeft een kind met een leerkracht als ouder de zekerheid dat er altijd iemand beschikbaar is na school om te naar hem te luisteren. Dat is een steun waar niet ieder kind op kan rekenen en die vaak zijn vruchten afwerpt: studies hebben immers aangetoond dat kinderen van leerkrachten meer slaagkansen hebben dan anderen.

Hoe je het ook bekijkt, je kan er moeilijk onderuit dat je kind een andere relatie zal hebben met zijn klasgenootjes als het in jouw klas zit. Als Peter op 8 jaar niet als Peter maar als 'de zoon van de juffrouw' wordt gezien, is het misschien niet zo makkelijk om vriendjes te maken. Het kan echter ook voordelen hebben; het kind kan zich door de aanwezigheid van zijn ouder ook gerustgesteld en minder verloren voelen in de nieuwe school.

Geen enkele relatie "kind-ouder leerkracht" is vergelijkbaar met een andere. Er zijn een heel aantal factoren die hierbij een rol spelen:

  • persoonlijke factoren zoals de ervaringen van de ouders zelf, de stijl van opvoeding
  • de school (met de pedagogische aanpak, de ploeg van lesgevers,...)

Of je dus al dan niet je kind in je klas neemt, is bovenal een persoonlijke beslissing waarbij je de voor- en nadelen voor jezelf en vooral voor je kind moet afwegen.