Voor adoptie kiezen?

Enkele overwegingen over adoptie...


Voor adoptie kiezen?

Alvorens adoptie te overwegen, is het belangrijk dat je je onvruchtbaarheid aanvaardt en klaar bent om een andere weg te kiezen.

In tegenstelling tot wat men soms denkt, creëert men met adoptie geen verwantschap als een ander. Zelf een kind op de wereld zetten, is het concrete resultaat van een kinderwens. Bovendien maakt het kind, vanaf zijn geboorte, integraal deel uit van het gezin.

Een kind adopteren, en dus een fictieve verwantschap creëren, is lang niet zo eenvoudig:

  • Ten eerste is het paar dat kandidaat is om een kind te adopteren in vele gevallen nog een beetje van de slag is omdat het er niet in geslaagd is zijn kinderwens te vervullen.
  • Ten tweede zijn er ook de biologische ouders voor wie het afstaan van het kind altijd gepaard gaat met veel pijn.

Doorzettingsvermogen en geduld zijn 2 sleutelbegrippen voor mensen die adoptie aanvragen.