De eileiders


De eileiders

Wat zijn de eileiders?

De eileiders zijn buisvormige spieren (van 7 tot 12 cm lang) die zich aan weerszijden van de baarmoeder bevinden. De waaiervormige uiteinden van de eileiders zijn bestemd om de eicel die uit een eierstok vrijkomt, op te vangen. Langs de wand van de eileiders bevinden zich trilhaartjes die de eicel verder drijven via ritmische bewegingen.

Welke functie vervullen de eileiders?

De eileiders vervullen een belangrijke functie omdat ze het vervoer verzekeren van de eicellen van de eierstok naar de baarmoeder enerzijds en van het sperma naar de plaats van bevruchting anderzijds. Ook de bevruchte eicel wordt dus via de eileiders naar de baarmoeder vervoerd.

Iedere maand werken de eierstokken, en bijgevolg dus ook de eileiders, om beurten. Tenzij er een probleem is in een van de eierstokken. Dan neemt de andere kant het maandelijkse werk automatisch over.