5 hydratatietips voor zwangere vrouwen en jonge mama’s

De komst van een baby is altijd een blije gebeurtenis voor heel de familie en in het bijzonder voor de toekomstige ouders. Het moment waarop de baby er eindelijk is, wordt voorafgegaan door 9 maanden vol belangrijke fysiologische veranderingen die een invloed hebben op zowel het leven van de fœtus als op dat van de mama. Het lichaam maakt in deze periode heel wat wijzigingen mee waarvan sommige een grote invloed hebben op de hydratatie van moeder en kind. Hier volgt daarom een reeks hydratatietips voor de toekomstige en nieuwe mama's.


5 hydratatietips voor zwangere vrouwen en jonge mama’s

In je lichaam schuilt iemand in volle groei. Zowel jij als de baby hebben nood aan een consequente hydratatie.

De fœtus bestaat voor 70 tot 90% uit water[1]. Hij ontwikkelt zich bovendien in een vloeibare omgeving (het vruchtwater). Om deze vloeibare omgeving in optimale staat te houden, moet de zwangere vrouw haar hydratatie opdrijven. De transformatie van het lichaam van de zwangere vrouw wordt nog indrukwekkender tegen het einde van de zwangerschap. Op dat moment is de gemiddelde gewichtstoename van de aanstaande mama ongeveer 12 kilo, waarvan 50 tot 60% water.

Om ervoor te zorgen dat al deze fysiologische wijzigingen optimaal en sereen verlopen, raadt de EFSA[1]  (European Food Safety Authority) zwangere vrouwen aan om tijdens hun zwangerschap 300 ml extra te drinken bovenop de normale aanbevolen hoeveelheid. Wat neerkomt op een totaal van ongeveer twee liter per dag.

Welk soort water drink je best tijdens je zwangerschap?

De keuze van het water is in de eerste plaats een kwestie van smaak. Sommige zwangere vrouwen drinken liever plat water, omdat spuitwater voor een opgeblazen gevoel kan zorgen.

Naast deze fysiologische overwegingen, die kunnen verschillen van vrouw tot vrouw, zijn alle specialisten het erover eens dat het belangrijkste een afdoende hydratatie is.

Meer drinken, ja, maar aan welk ritme?

Specialisten raden de toekomstige mama aan om zich regelmatig te hydrateren, gedurende heel de dag. Naar het voorbeeld van sporters, aan wie wordt aangeraden om tijdens heel de inspanning te drinken, maar ook en vooral vóór je een dorstgevoel hebt. De toekomstige mama moet de hydratatie verdelen over de dag. Deze evenwichtige verdeling zal bijdragen tot het voorkomen van slapte en vermoeidheid, die je soms plots kunnen overvallen.

Het belang van hydratatie blijft bestaan na de bevalling

Voor de vitaliteit, kracht en weerstand van de pasgeborene wordt meestal gesteld dat een vrouw die borstvoeding geeft gemiddeld 750 ml melk per dag moet produceren. Deze laatst is samengesteld uit … 87% water. De EFSA beveelt moeders die borstvoeding geven dan ook aan om hun dagelijkse hydratatie hieraan aan te passen. Wie zijn baby voedt, drinkt dagelijks best 700 ml water extra. De ideale totale hoeveelheid vloeistof per dag ligt dan op 2,3 liter.

De algemene aanbevelingen van de EFSA op vlak van hydratatie[2]

Over natuurlijk mineraalwater[3]

Natuurlijke mineraalwaters hebben enkele kenmerken waardoor ze zich duidelijk onderscheiden van de andere soorten. Zo zijn ze afkomstig uit bronnen waar de omringende natuur en het milieu het filterwerk verrichten en de nodige bescherming bieden tegen elk risico op verontreiniging. Natuurlijk mineraalwater is van oorsprong microbiologisch zuiver en stabiel van samenstelling, wat een gunstig effect kan hebben op de gezondheid. 

Behalve met uitzonderlijke toelating, mag geen enkel natuurlijk mineraalwater enige vorm van behandeling ondergaan. Om gecommercialiseerd te kunnen worden onder de beide aanduidingen ‘mineraal’ en ‘natuurlijk’, moet het bovendien als dusdanig erkend zijn door de bevoegde overheden, op basis van een wetenschappelijke beoordeling door de Hoge Raad voor de Gezondheid. 

Diezelfde Hoge Raad voor de Gezondheid kent ook de vergunningen toe aan de producenten van natuurlijk mineraalwater die voldoen aan de specifieke vereisten om op hun flessen de claim ‘geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding’ te mogen vermelden.

 

[1] G.Friedlander, F.Teurnier, B.Blavoux. Les besoins en hydratation pendant et après la grossesse : idées reçues, pratiques et recommandations. ENTRETIENS DE BICHAT 2010. 32-4.

[2] EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary reference values for water. EFSA Journal 2010; 8(3):1459. doi:10.2903/j.efsa.2010.1459 ;

[3] https://www.health.belgium.be/nl/voeding/specifieke-voedingsmiddelen/gebotteld-drinkwater/natuurlijk-mineraalwater