Je plichten


Je plichten

- Je geeft de volledige en juiste gegevens over je kind : algemene informatie, je bereikbaarheid en bepaalde gegevens die vereist zijn voor de inspectie.

  • Je geeft ook de medische gegevens van het kind, de naam en het adres van de huisarts en van een persoon die in geval van nood gewaarschuwd kan worden.
  • Je moet het huishoudelijk reglement naleven (bv. De afgesproken dagen respecteren, kinderen tijdig brengen en afhalen, jaarlijks verlof respecteren, afwezigheid tijdig verwittigen, ...).
  • Je moet tijdig betalen, anders heeft de kinderopvang het recht om de opvang stop te zetten.
  • Sommige zaken, bv. Luiers, dieetvoeding en geneesmiddelen breng je zelf mee.
  • Voor de verplaatsingen van en naar de kinderopvang zorg je zelf of maak je duidelijke afspraken.
  • Voor de erkende en gesubsidieerde kinderopvang geef je de nodige bewijsstukken over je inkomen en gezinslast. Dit is nodig om de prijs van de opvang te kunnen bepalen.