Aanvraag en uitbetaling


Aanvraag en uitbetaling

Ieder werknemer, ambtenaar, werkzoekende of zelfstandige heeft recht op kinderbijslag.

Meestal is het de vader die de kinderbijslag aanvraagt. De moeder ontvangt de kinderbijslag als zij deel uitmaakt van het gezin. Anders is het de persoon die het kind opvoedt die de kinderbijslag ontvangt. De kinderbijslag wordt uitbetaald op een rekening op naam van beide ouders of op naam van de moeder.

De kinderbijslag wordt betaald vanaf de tweede levensmaand van het kind.

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar heeft men zonder meer recht op kinderbijslag. Voor kinderen tussen 18 en 25 jaar geldt dat de jongeren een opleiding moet volgen of dat hij slechts beperkt mag werken of sociale prestaties mag ontvangen. Voor een gehandicapt kind kan men een toeslag krijgen. Voor een gehandicapt kind krijg je bovendien in elk geval kinderbijslag tot de leeftijd van 21 jaar.

  • Voor

    werknemers

    dient de aanvraag gericht te worden tot het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever (of laatste werkgever) is aangesloten. De werkgever zal de naam en het adres van dit kinderbijslagfonds mededelen. De kinderbijslag wordt uitbetaald aan diegene die het kind opvoedt, dus meestal de moeder.
  • Voor

    zelfstandigen of ambtenaren

    wordt de kinderbijslag aan de vader uitbetaald. De moeder kan echter een aanvraag indienen om rechtstreeks uitbetaald te worden.

De kinderbijslag wordt in principe uitbetaald omstreeks de 10de dag van de maand die volgt op de betrokken maand.