Vaderschapsverlof in geval van adoptie


Vaderschapsverlof in geval van adoptie

Wanneer je een kind adopteert heb je als vader recht op adoptieverlof. Als het kind nog geen drie jaar oud is heb je recht op adoptieverlof van maximum zes weken; als het kind drie jaar of ouder is heb je recht op vier weken. Als het geadopteerde kind acht jaar of ouder is heeft de vader geen recht op adoptieverlof.

In bepaalde gevallen heeft de vader recht op adoptieverlof van langer dan zes weken, nl. in het geval dat het kind een lichamelijke of geestelijke handicap heeft.

www.werk.belgie.be