In geval van vaderschapsverlof


In geval van vaderschapsverlof

Dit verlof wordt 100% vergoed tijdens de eerste 3 dagen en 82% van het bruto salaris tijdens de volgende 7 dagen, met maximum 81,37 euro per dag.

Om dit vervangingsinkomen te verkrijgen, moet de werknemer een aanvraag indienen bij de betreffende dienst van zijn mutualiteit, met daarbij gevoegd de geboorteakte voor het klassieke vaderschapsverlof of een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister als het om verlof voor een adoptie gaat.