Omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof


Omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof

In sommige gevallen, zoals een langdurige ziekenhuisopname (meer dan 7 dagen) of overlijden van de moeder, kan het moederschapsverlof dat niet opgenomen werd, overgedragen worden aan de vader.

Het gaat hier om

gevallen van overmacht.