Ben je in contact gekomen met iemand die rodehond heeft?


Ben je in contact gekomen met iemand die rodehond heeft?

Wat kan je doen als je in contact bent gekomen met iemand die rodehond heeft?

Als je niet immuun bent en je bent in contact gekomen met een persoon die rodehond heeft, zijn dit de verschillende stappen die je moet ondernemen:

  • Ten eerste moet je een nieuwe bloedtest laten uitvoeren
  • In het ideale geval laat ook de besmette persoon in kwestie een bloedtest uitvoeren zodat je er zeker van bent dat het over rodehond gaat en geen andere ziekte of een ander virus.
  • Een volgende bloedtest 2 weken later kan dan uitwijzen of er al dan niet sprake is van besmetting. Een verhoging van het aantal antistoffen wijst op recente rodehond en is dus erg gevaarlijk. Voor de arts weet of je besmet bent of niet, kan hij je al injecties met gammaglobunine aanraden die erg efficiënt zijn als ze binnen de 24uur na contact met een besmette persoon worden toegediend.
  • Voor een vrouw die nog maar pas zwanger is en die besmet raakt met rodehond, valt een zwangerschapsonderbreking te overwegen omdat de risico's voor de foetus erg groot zijn.