Wat is toxoplasmose?


Wat is toxoplasmose?

Toxoplasmose is een parasiet die bij een volwassene slechts symptomen teweegbrengt die vergelijkbaar zijn met de symptomen van een lichte griep. Bij een volwassene kan toxoplasmose dus bijna ongemerkt voorbijgaan. Bij een ongeboren baby kan deze parasiet echter ernstige schade berokkenen zoals oogletsels of hersenbeschadiging. In bepaalde gevallen is het zelfs dodelijk. Het grootste gevaar bestaat tijdens het derde trimester van de zwangerschap.

Als je zwanger bent of zwanger wenst te worden, is het raadzaam een bloedonderzoek te laten uitvoeren om te weten of je al dan niet immuun bent. Als blijkt dat je niet immuun bent, zal je iedere maand een bloedonderzoek moeten laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat je baby geen enkel risico loopt. Het is immers moeilijk om toxoplasmose op een ander manier op te sporen omdat er weinig symptomen zijn. Zonder bloedonderzoek kan je dus niet weten of je besmet bent of niet. Bij besmette zwangere vrouwen, kan een vruchtwaterpunctie worden uitgevoerd om na te gaan of de foetus ook geïnfecteerd is.

Naargelang de zwangerschap vordert, verhoogt het risico op overdracht op de ongeboren baby omdat de placenta steeds beter doordringbaar wordt voor parasieten. De ernst van de aandoeningen veroorzaakt door toxoplasmose vermindert nochtans in de loop van de zwangerschap.