Autisme zo vroeg mogelijk vaststellen

Heeft jouw kind de volgende symptomen?


Autisme zo vroeg mogelijk vaststellen

Geschat wordt dat ongeveer 1,7 procent van alle kinderen autisme heeft. Hoe vroeger autisme vastgesteld wordt, hoe beter de resultaten. Maar autisme vastestellen is moeilijk; erg moeilijk. Dat komt omdat elk kind zijn eigen ontwikkelingscyclus volgt. De meeste artsen wagen zich pas vanaf een leeftijd van 18-24 maanden autisme te onderzoeken. Vaak wordt pas op 4 jaar de diagnose vastgesteld.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. De hersenen van kinderen met autisme ontwikkelen zich anders dan bij de meeste mensen. Daardoor verwerken mensen met autisme de prikkels uit hun omgeving (alles wat ze horen, zien, ruiken, voelen…) anders. Ze ervaren deze prikkels als losse informatie, waardoor het moeilijk is er een logisch geheel van te maken. Dat maakt het lastiger om de wereld rondom zich te begrijpen. In contact komen met anderen is moeilijker, omdat mensen met autisme zich moeilijker kunnen inleven in anderen. 

Hun manier van communiceren is verschillend: ze nemen woorden vaak letterlijk en hebben moeite om non-verbale taal zoals gebaren, gelaatsuitdrukkingen, intonatie te begrijpen. Bij kinderen met autisme komt de taal vaak pas laat tot ontwikkeling en soms zelfs helemaal niet. 

Heb jij je zorgen over je kindje? Met de volgende symptomen is het verstandig een gespecialiseerde arts op te zoeken:

- De ouders merken vaak als eerste dat hun kindje 'anders' is.

- Op 9 maanden brabbelt je kind niet.

- Op 12 maanden wijst of zwaait je baby nog niet, hij lacht niet naar andere mensen, kijkt hen niet aan en reageert zelden op zijn naam.
- Op 16 maanden gebruikt je kind geen losse woorden. Je baby speelt niet mee in fantasierijke spelletjes.

Autisme in Vlaanderen

- http://www.mezelfzijn.be/

- http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/autisme

- http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm