1 kind op 2000 interseksueel?

Geen jongen, maar ook geen meisje. Wat is interseksueel eigenlijk? En kan jouw baby ook interseksueel zijn?


1 kind op 2000 interseksueel?

Amerikaanse hulporganisaties kondigden dit weekend aan dat na onderzoek blijkt dat 1 kind op 2000 interseksueel geboren wordt; niet als jongen, maar ook niet als meisje.

In sommige gevallen kan dat door de arts onmiddellijk worden vastgesteld bij de geboorte; het is moeilijk om op basis van de genitaliën een uitspraak te doen over het geslacht van het kind. De genitaliën zijn gezwollen en maken het niet altijd duidelijk of dit een meisje of een jongen is. Andere vormen van interseksualiteit worden pas duidelijk wanneer de geslachtshormonen tijdens de puberteit in werking treden.

Toch is het moeilijk een precies aantal te kleven op de kinderen die met interseksualiteit geboren worden. Er is immers nog geen precieze definitie die bepaalt welke vormen er onder interseksualiteit vallen. Wel gelooft men dat transseksualiteit vaak een gevolg is; bij de geboorte wordt immers voor het kind gekozen in welke geslacht het wordt geregistreerd en dus ook opgevoed. Als het kind later blijk geeft zich eerder in de andere geslachtsrol en identiteit thuis te voelen, dan kan dit aanleiding geven tot een geslachtswissel, zowel medisch als juridisch.

Bij interseksuele kinderen, werd vroeger, onder dwang, meteen na de geboorte door ouders en dokters beslist welk geslacht het kind krijgt, waarna er dan operaties volgde zodat het kind kon opgroeien als meisje of jongen. Maar ondertussen, na wereldwijde onderzoeken, blijkt dat de door ouders en dokters gekozen gender in 1 op 2 een foute keuze was, wat later bleek omdat het kind als puber of volwassene zich niet kon identificeren met de door hun ouders gekozen gender.

In Duitsland is interseksualiteit officieel een derde geslacht.

Na Malta is Duitsland het tweede land ter wereld dat een derde gender erkend. Daarnaast is het land tevens ook het eerste Europese land dat tegemoet komt aan personen die zich niet voelen passen in het hokje man of vrouw.

De erkenning beperkt zich niet enkel tot volwassenen maar gaat verder; Duitse ouders kunnen ook beslissen om het geslacht van hun pasgeboren kind in het midden te laten, want sinds 1 november 2017 kan men op het geboortecertificaat naast mannelijk of vrouwelijk ook blanco laten aankruisen. Ouders die daarvoor kiezen zijn niet altijd ouders van een medisch gezien interseksueel kind... Duitse ouders mogen ook kiezen om hun kinderen bewust geslachtsneutraal op te voeden; ze geven het kind in kwestie de vrijheid om zelf te bepalen hoe het zich voelt.

In Vlaanderen is er geen specifieke intersekse organisatie actief, in Brussel is er de organisatie Genres Pluriels.