Doodgeboren kindjes: nieuwe regel

In ons land gaat een nieuwe regeling voor registratie van levenloos geboren kinderen eind maart in.


Doodgeboren kindjes: nieuwe regel

In Nederland kunnen kinderen die dood ter wereld komen, vanaf begin maart officieel worden aangegeven bij de burgerlijke stand voor registratie. Dat was voorheen niet mogelijk; doodgeborenen bestonden formeel niet, wat vaak nog meer verdriet bij de ouders veroorzaakte. In België gaat een nieuwe regeling voor registratie van levenloos geboren kinderen eind maart in.

In Nederland is het nu mogelijk om ook na een miskraam in de eerste vier maanden van de zwangerschap het kind te laten registreren. Alle doodgeborenen kunnenworden aangegeven, onafhankelijk van de duur van de zwangerschap.

Doodgeboren kindje in België

In ons land kunnen ouders vanaf eind maart, een levenloos geboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap laten registreren en een voornaam geven, in plaats van de huidige 180 dagen. Ouders van een kind, dat levensloos geboren is na 180 dagen zwangerschap, moeten verplicht hun kind registreren met voornaam en met achternaam. Dit mag echer niet in het geboorteregister. Een kind dat levenloos geboren wordt voor 140 dagen zwangerschap zal nog steeds geen recht hebben op eender welke registratie. Dat veroorzaakt veel commotie bij de ouders van doodgeboren kinderen. In ons land geldt nog steeds het principe 'wel gestorven, niet geboren' - ook na de wetswijziging.