Abortus in Vlaanderen: hoe, wat, waar?

Je bent onverwacht zwanger en beslist de zwangerschap te stoppen. Wat nu?


Abortus in Vlaanderen: hoe, wat, waar?

Niet elke zwangerschap is gepland of gewenst. Als je zelf ongepland of ongewenst zwanger bent heb je 2 mogelijkheden. Je kan de zwangerschap uitdragen en het kind houden of afstaan voor adoptie, of je kan kiezen om de zwangerschap te beëindigen.

Er zijn verschillende behandelingen om een zwangerschap te beëindigen:

- een overtijdbehandeling: dit kan als u 16 dagen of minder overtijd bent
- de abortuspil
- een zuigcurettage
- een kleine operatie (instrumentele abortus)

In Vlaanderen wordt zwangerschapsafbreking meestal in een abortuscentrum uitgevoerd. Abortus is in ons land wettelijk toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarden. De abortuscentra LUNA vind je op verschillende locaties in Vlaanderen. Medewerkers vangen er je op en leggen je gedetailleerd uit wat een abortus inhoudt. Met hun hulp kies je voor de juiste oplossing.

De LUNA abortuscentra werken op afspraak, je maakt dus vooraf een telefonische afspraak. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door een arts of een hulpverlener. Hou er rekening mee dat in België tussen de eerste consultatie en de abortus zelf een verplichte wachttijd van 6 dagen is.