Prénom Wesley

Herkomst
Engels

Etymologie du prénom Wesley

Oorspronkelijk een Engelse familienaam die verwijst naar een plaatsnaam ("westelijke weide"). De gebroeders Wesley, Britse geestelijken, worden als de grondleggers van de methodistenkerk in Groot-Britannië en de V.S. beschouwd. Zij stierven aan het einde van de 18e eeuw. Nadien dook de naam Wesley als voornaam op, het eerst in de V.S. Tegenwoordig is de naam ook bij ons in gebruik.