Prénom Alfons

Herkomst
Germaans

Etymologie du prénom Alfons

Oorspronkelijk stamt deze naam uit het Germaans en betekent hij "de bereidwillige". Reeds in de Middeleeuwen was Alfonso bij Spaanse vorstenhuizen en Afonso bij Portugese edelen zeer in zwang en vandaar verspreidde de naam zich in afgeleide vormen over West-Europa. Heiligennaam. Afgeleide namen : Alfonsus, Fonny, Fons (mannelijk), Alfonsina, Fonsina (vrouwelijk).