Wettelijke vermeldingen en gegevensbescherming

Het gebruik en/of de raadpleging van deze website, veronderstelt de aanvaarding van onderstaande bepalingen die op elk moment gewijzigd kunnen worden.

1. UITGEVER:

Baby.be wordt uitgegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEONWEB.

Adres: Groenkraaglaan 5, 1170 Brussel, België.
Ondernemingsnummer: 0467 437 456.
Telefoon: +32 2 423 51 84.
[email protected]

De publicatiedirecteur van de website is de heer Christophe Bignoli, met wie u contact kunt opnemen via de bovenstaande contactgegevens.
Ontwerp en ontwikkeling van de website baby.be: BEONWEB.
Hosting van de website baby.be: Kinamo.

2. INFORMATIE OP DE WEBSITE:

De informatie op deze website wordt gepubliceerd ter informatie en/of ontspanning. Baby kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. Bovendien kan Baby niet aansprakelijk worden gehouden voor alle rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade ten gevolge van de toegang tot en/of het gebruik van de inhoud van deze website, of van de inhoud van elke andere website die ermee is gelinkt. Baby weigert daarnaast alle aansprakelijkheid voor computervirussen die eventueel kunnen worden binnengehaald bij het downloaden van een van de onderdelen van deze website.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE:

De gebruikers van deze website worden verzocht om geen illegale, bedreigende, racistische, lasterlijke, obscene of pornografische materialen of uitspraken te plaatsen of door te geven. Baby behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken en/of te verwijderen zonder de gebruiker daar op voorhand van op de hoogte te brengen. Baby kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4. AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De teksten, foto's, afbeeldingen en andere elementen die voorkomen op deze website, zijn auteursrechtelijk beschermd.  De merken en/of logo's die op deze website staan, zijn gedeponeerde merken. Het gebruik van deze merken of van andere elementen van de inhoud van deze website is strikt verboden.

5. PRIVACYBELEID:

De persoonlijke gegevens die door Baby worden verzameld bij een inschrijving op deze website worden gerapporteerd aan de Privacycommissie. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 kunnen de gebruikers op elk ogenblik hun gegevens inzien, wijzigen of schrappen in hun account.

Deze gegevens worden door Baby verzameld met het oog op e-mailings en het versturen van nieuwsbrieven.

Met het oog op direct marketing kunnen de verzamelde gegevens ook worden bekendgemaakt aan ondernemingen die contractueel verbonden zijn met Baby, die actief zijn in de sector van zwangerschap en jonge kinderen of die producten en diensten verkopen bestemd voor jonge en/of toekomstige ouders.

De gebruiker kan op elk moment zijn gegevens verbeteren door naar deze pagina te gaan: https://www.baby.be/nl/login

De gebruiker die niet langer e-mailings en/of nieuwsbrieven wenst te ontvangen, wordt vriendelijk verzocht om zich rechtstreeks in zijn account af te melden voor de website. Hij kan zich bovendien op elk ogenblik uitschrijven door te klikken op de link die onderaan elke ontvangen e-mail vermeld staat, of door een verzoek te sturen naar: [email protected]

6. GEBRUIK VAN DE GEGEVENS:

Door u in te schrijven vraagt u uitdrukkelijk om aanbiedingen, informatie, staaltjes, reclameboodschappen, e-mails ... van ons en van onze partners te krijgen. Bovendien stemt u ermee in dat uw naam en de stad waar u woont (maar enkel die twee inlichtingen) op de website worden gepubliceerd in lijsten van winnaars, telkens als u een prijs hebt gewonnen.

1. Via elektronische weg (e-mail):

- editoriale nieuwsbrief: driemaal per week ontvangt u een infobrief met specifieke actuele nieuwtjes voor 'toekomstige en jonge ouders', adviezen, goede ideeën, wedstrijden enz.

- opvolging van de zwangerschap (voor zwangere vrouwen) en van de groei van de baby (voor jonge ouders): er wordt wekelijks een pedagogische nieuwsbrief verstuurd naar de toekomstige mama om haar te informeren over de fase van haar zwangerschap. Er worden twee thematische brieven per maand (afwisselend 'bewustwording en ontwikkeling' en 'gezondheid en voeding') gestuurd naar jonge ouders met een baby van nul tot twaalf maanden.

- e-mailing van partners: onze leden ontvangen stipt – via BEONWEB – een commerciële of informatieve e-mailing van partners, die rechtstreeks verband houdt met de bekommernissen van toekomstige en jonge ouders.

- versturen van specifieke verzoeken van BEONWEB om deel te nemen aan onderzoeken of peilingen.

2. Per post:

- Er kan post worden gestuurd naar leden die een wedstrijdprijs hebben gewonnen of die hebben ingestemd met een deelname aan een test van een product van een van onze partners (luier, zuigfles, fopspeen, knuffeldekentje enz.).

7. OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Uw gegevens kunnen (geheel of gedeeltelijk) door BEONWEB worden overgedragen aan zijn partners actief in de sector van zwangerschap en jonge kinderen, op voorwaarde dat u daar uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming voor hebt gegeven.

8. COOKIEBELEID:

Hoe gebruiken wij cookies?

Baby.be gebruikt cookies om u te onderscheiden van de andere gebruikers van onze diensten. Zo kunnen wij u een aangename surfervaring bieden wanneer u onze website raadpleegt en kunnen we die site ook verbeteren.

Wat is een cookie?
Een cookie is informatie die een website opslaat op uw harde schijf en waarmee we informatie in verband met u kunnen volgen. Doorgaans accepteren webbrowsers (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opéra ...) cookies. U kunt uw browserinstellingen wel wijzigen om cookies te blokkeren. Als u daarvoor kiest, kunt u baby.be echter niet ten volle benutten. Cookies zijn specifiek voor de server die ze heeft gegenereerd.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

1. Cookies om de bezoekersaantallen te kunnen meten:

Met behulp van deze cookies kunnen we het aantal bezoekers en de duur van een bezoek aan de website berekenen en tegelijk vaststellen waaraan dat bezoek wordt besteed. Dit helpt ons om binnen het kader van onze legitieme doelstellingen de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk vinden wat ze zoeken.

2. Publicitaire cookies:

Wanneer u baby.be bezoekt, verzamelen we profielgegevens, die vervolgens anoniem in een publicitaire cookie worden opgeslagen. Publicitaire cookies worden geplaatst door de adverteerders bij het verspreiden van een reclameboodschap. Deze externe adverteerders worden ingelicht over uw bezoek aan onze website, maar het contract dat we met hen sloten laat hen enkel toe om de gegevens anoniem te verwerken.

Ze stellen ons in staat om:

- de doeltreffendheid van onze verschillende marketing- en publiciteitsacties te meten;
- te vermijden dat u steeds opnieuw dezelfde reclameboodschappen te zien krijgt;
- de publiciteit op onze website eventueel te personaliseren.

3. Cookies voor sociale media:

baby.be biedt functies aan om een deel van de gepubliceerde inhoud te verspreiden via sociale netwerksites. Deze functie steunt op cookies die worden uitgezonden en beheerd door de uitgever van het desbetreffende sociale netwerk. Voor meer informatie kunt u hun cookiebeleid inkijken op hun websites:

- Cookies voor sociale media van Google
- Cookies voor sociale media van Facebook
- Cookies voor sociale media van Twitter

U kunt deze cookies voor sociale media accepteren of weigeren via de instellingen van uw webbrowser.

9. DELEN VAN INFORMATIE OP HET FORUM:

De baby.be-community biedt een discussieforum aan waarop (bijna-)mama's ideeën, goede tips, informatie, ervaringen enz. kunnen uitwisselen.

De gebruiker moet in gedachten houden dat de berichten die hij plaatst en deelt met andere personen – foto's, filmpjes en andere persoonlijke inlichtingen – logischerwijs door andere gebruikers zullen worden bekeken en publiek beschikbaar zijn.

Het volledige proces van het delen van informatie verloopt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Met andere woorden, de gebruiker moet zelf bepalen welke informatie hij via dit forum voor derden beschikbaar maakt.

BEONWEB kan niet garanderen dat de door de gebruiker geplaatste inhoud niet zal worden bekeken door onbevoegden.

De berichten die op het forum worden geplaatst, dragen bij aan de verwijzing door zoekmachines naar baby.be en worden in feite nooit verwijderd, mits ze de goede omgangsvormen niet overtreden (zie paragraaf 3). BEONWEB verbindt zich er wel toe om de gebruikersnaam door een 'anonieme' naam te vervangen – als de gebruiker daarom vraagt – om zo de op het forum geplaatste mededeling(en) neutraal te maken.

10. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Uw persoonsgegevens kunnen op twee manieren door partners van Baby.be gebruikt worden:

1. Overdracht van persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met het ontvangen van communicatie van onze partners, gaat u akkoord met de overdracht van uw gegevens aan onze partners en bijgevolg de toevoeging van uw gegevens aan hun marketingprogramma's: het verzenden van commerciële e-mails en het verzenden van postzendingen.
Lijst van onze partners die uw persoonsgegevens verzamelen:
- Tape A L'oeil
- Pampers
- Inex
 Onze partners verbinden zich ertoe dat u zich gemakkelijk kunt afmelden voor hun marketingprogramma's: bijvoorbeeld door u onderaan e-mails uit te schrijven.

Baby.be verbindt zich er ook toe uw persoonsgegevens enkel over te dragen aan:

- bedrijven in de baby- en kindermarkt.

- bedrijven die de beveiliging van uw gegevens kunnen garanderen.

2. Verhuur van persoonsgegevens
Onze partners in de baby- en kindermarkt kunnen vragen om u berichten te sturen in de vorm van speciale nieuwsbrieven.
Door akkoord te gaan met het ontvangen van berichten van onze partners, gaat u ermee akkoord dat u e-mails ontvangt die door Baby.be namens onze partners worden verstuurd.
U ontvangt dan e-mails van het type ‘Bedrijf X door Baby.be’
U kunt zich onderaan deze partnernieuwsbrieven voor deze nieuwsbrieven uitschrijven.
U kunt uw abonnementen op onze nieuwsbrieven ook eenvoudig zelf beheren via uw gebruikersprofiel:
https://www.baby.be/nl/login

11. VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS:

BEONWEB heeft een gegevensveiligheidsbeleid ingevoerd om aan zijn leden volledige vertrouwelijkheid te garanderen:

-  versleuteling van wachtwoorden;
-  beveiligde hostingserver;
- bij gegevensoverdracht: gebruik van een beveiligde FTPS-server met versleutelde bestanden (of beschermd door een wachtwoord).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (DPO): [email protected]

12. DUUR VAN DE GEGEVENSBEWARING:

De website Baby.be wil toekomstige moeders en jonge ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar informatie geven en hun vragen beantwoorden. Wanneer het jongste kind 12 jaar wordt, worden de opgeslagen persoonlijke gegevens dan ook verwijderd.

Bovendien kan de gebruiker, zoals reeds in paragraaf 5 aangegeven, zijn account op elk ogenblik wijzigen of verwijderen. In het geval dat het account door het lid zelf of door ons verwijderd wordt, is de maximale duur van 12 jaar niet langer van toepassing.

13. REGISTRATIEBONUS:

- Wanneer u zich inschrijft op Baby.be ontvangt u het stripverhaal met de avonturen van "Marie-Louise, Mijn negen maanden" in pdf-formaat, evenals alle volgende delen zodra deze verschijnen.

- Elke maand wordt onder de nieuwe registraties op de websites babyfrance.com en baby.be (beide uitgegeven door BEONWEB) een winnaar getrokken. Deze winnaar wordt per e-mail gecontacteerd en heeft 48 uur de tijd om een afleveradres door te geven. Krijgen we geen antwoord binnen de 48 uur na het versturen van de e-mail, dan wordt een andere winnaar getrokken. De levering gebeurt door een andere commerciële site en rechtstreeks aan het adres dat door de winnaar opgegeven werd. Standaard zullen een twintigtal dozen van 74 luiers maatje 4 naar elke winnaar gestuurd worden. Wat neerkomt op 4 luiers per dag. De winnaar kan een andere maat van luier kiezen, als de kosten voor BEONWEB identiek zijn.

14. ALGEMENE BEPALINGEN:

Deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de website vallen onder de Belgische wetgeving.

 

                                                                                                                     Laatste wijziging: 25/05/2018