Wettelijke vermeldingen

Het gebruik en/of de raadpleging van deze website, veronderstelt de aanvaarding van onderstaande bepalingen die op elk moment gewijzigd kunnen worden.

 

 

 

1. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER.

Deze website wordt uitgegeven door de BVBA BE ON WEB, Groenkraaglaan 5 - 1170 BrusselBelgië / Bedrijfsnummer 0467 437 456 / Telefoon :+32 2 423 51 84

Meneer Christophe Bignoli is directeur van de website en kan ook gecontacteerd worden via bovenstaande gegevens.

2. INHOUD WEBSITE

De gegevens/artikels die op deze website gepubliceerd worden, hebben de bedoeling te informeren en/of te ontspannen. BE ON WEB is echter niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de gegevens die op deze site staan. BE ON WEB is overigens niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van de raadpleging of het gebruik van de info op deze website of op websites die vermeld worden. BE ON WEB weigert ten slotte alle aansprakelijkheid voor virussen indien die zich zouden verspreiden door het downloaden van informatie van onze website.

3. GEBRUIK WEBSITE

De gebruikers van deze website mogen geen onrechtmatige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, grievende, obscene, vulgaire en/of pornografische informatie plaatsen op onze website. BE ON WEB behoudt zich het recht om tijdelijk of definitief alle informatie of een deel van de informatie te schrappen en dit zonder de auteur/gebruiker hiervan op voorhand op de hoogte te stellen. Alle klachten in dit verband zullen onontvankelijk zijn omdat BE ON WEB hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

4. AUTEURSRECHTEN EN MERK

Alle teksten, foto's, illustraties en andere elementen die op deze website vermeld worden, zijn beschermd door het auteursrecht. De merken en/of logo's die op deze site voorkomen zijn gedoponeerd. Gezien copyright van toepassing is op de inhoud van deze website en de vermelde merken, is iedere vorm van herproductie van deze info strikt verboden.

5. NALEVING VAN DE WET OP DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De persoonlijke gegevens die door BE ON WEB verzameld worden bij inschrijving op deze website zijn onderhevig aan een verklaring bij de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Identificatienummer van de fiche: HM002000215.
Krachtens de wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de gebruiker op elk moment het recht om zijn gegevens op te vragen en aan te passen. Deze gegevens zijn op elk moment online raadpleegbaar en kunnen ook altijd gewijzigd of geschrapt worden door hier te klikken.

Deze gegevens worden door BE ON WEB verzameld met het oog op het versturen van mailings en nieuwsbrieven. De gebruiker die deze mailings en/of nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kan hier klikken.
De gegevens verzameld door BE ON WEB worden met het oog op directe marketing ook gecommuniceerd aan bedrijven die contractueel verbonden zijn aan BE ON WEB, vooral die bedrijven die werkzaam zijn in de kindersector en dus producten verkopen die bestemd zijn voor jonge en/of aanstaande ouders.

Door u in te schrijven op baby.be geniet u als gebruiker trouwens ook van een gratis inschrijving bij de partnerclubs : Nestlé, Mustela, Dreambaby, Euromass, … Deze bedrijven, die beschikken over een enorme deskundigheid in de kindersector, kunnen u bijgevolg contacteren of u staaltjes, kortingsbonnen, informatie of geschenken sturen… U heeft het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op directe marketing en kan dit gratis melden door hier te klikken.

6. CENTRUM VOOR INFORMATIE OVER DE MEDIA (CIM)

Ieder keer dat een bezoeker op de website baby.be komt met het logo metriweb®, zal de CIM, Centrum voor Informatie over de Media voor statistieken en gegevensverzameling, met behulp van een cookie informatie opslaan op de pagina’s die de gebruiker raadpleegt (aantal zoekopdrachten per pagina, aantal bezoeker enz.). Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruik voor statistieken en laten in geen geval toe de bezoekers te identificeren. Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.cim.be.

7. ALGEMENE BEPALINGEN:

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Belgisch wet.